Het bestuur van de NOLB heeft ten aanzien van deelname aan de JWOC besloten dat:
• Deelname aan de JWOC is voor eigen rekening;
• Er wordt elk jaar een bedrag begroot als tegemoetkoming voor de kosten aan de deelname aan de JWOC. Belangstellenden dienen zelf aan te geven dat ze een beroep willen doen op deze tegenmoetkoming: de aanvraag daarvoor dient schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester verzonden te worden;
• Bij meerdere belangstellenden zal het bestuur besluiten hoe de subsidie tussen de verschillende aanvragers verdeeld zal worden.

Het bestuur van de NOLB heeft ten aanzien van verenigingen die een World Ranking Evenement (WRE) organiseren besloten:
• Een vereniging die een WRE organiseert kan bij het bestuur van de NOLB een subsidie aanvragen voor de kosten van de organisatie van een dergelijk evenement. Deze aanvraag moet schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester;
• Voor deze subsidie wordt jaarlijks een bedrag opgenomen in de begroting van de NOLB;
• In principe wordt er jaarlijks aan één evenement een subsidie toegekend. Als er meerdere aanvragen zijn dan beslist het bestuur over de verdeling van de subsidie over de verschillende evenementen.

Share.

Comments are closed.