Baanlegcursus

In de nieuwsbrief verzonden aan de secretariaten en te lezen op deze site, wordt aandacht voor een cursus baanleggen gevraagd. Voor het eind van het jaar willen we inventariseren of er voldoende animo is voor een dergelijke cursus. Informatie en aanmelden bij secretaris@nolb.nl.

World Orienteering Day

Op 11 mei dit jaar vond de eerste World Orienteering Day (WOD) plaats. In meer dan 80 landen namen ruim 250.000 oriëntatielopers deel aan dit evenement. Het zou een mooi streven zijn als ook de Nederland volgend jaar deelneemt aan de WOD, dat plaats vindt op 24 mei 2017. Wie wil er in een projectgroep zitting nemen om een gezamenlijk aanvaard idee uit te werken? En wie heeft er ideeën?
Opgave voor 1 november bij voorzitter@nolb.nl.

Share.

Comments are closed.