Bestuur en commissies

NOLB-bestuur

Het NOLB-bestuur bestaat uit vrijwilligers die door de Algemene Vergadering uit de leden worden gekozen.

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Linda Wols
voorzitter@nolb.nl
Pim van der Wijk
secretaris@nolb.nl
Robert van der Hulst
penningmeester@nolb.nl
Lid Lid
Adrie van Opstal
adrie@nolb.nl
Anne Heikoop
anne@nolb.nl

Wedstrijdcommissie

Voorzitter Lid Lid
Anne Heikoop Richard Wols Olaf Woertel

wedstrijdcommissie@nolb.nl is het e-mailadres van de wedstrijdcommissie.

Website

De website wordt beheerd door Olaf Woertel. Deze website is gemaakt met WordPress. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd aan: beheer@nolb.nl.

Kaartkadaster

Alle kaarten die in Nederland zijn uitgegeven door de verenigingen worden beheerd in het kaartkadaster van de NOLB. informatie over de het kadaster is te verkrijgen via kaartkadaster@nolb.nl Het kaartkadaster wordt maandelijks geüpdatet, mits er input is. De kaartbeheerders van de verenigingen krijgen automatisch bericht.

Internationaal

De NOLB is aangesloten bij de IOF (International Orienteering Federation)