Bestuur en commissies

Het NOLB-bestuur bestaat uit vrijwilligers die door de Algemene Vergadering uit de leden worden gekozen.

Voorzitter Linda Wols voorzitter@nolb.nl
Secretaris Pim van der WIjk secretaris@nolb.nl
Penningmeester           Robert van der Hulst           penningmeester@nolb.nl          
Lid Anne Heikoop anne@nolb.nl
Lid Adrie van Opstal adrie@nolb.nl


Wedstrijdcommissie

Voorzitter Anne Heikoop
Lid Richard Wols
Lid           Olaf Woertel          


wedstrijdcommissie@nolb.nl is het e-mailadres van de wedstrijdcommissie.

Website

De website wordt beheerd door Olaf Woertel. Deze website is gemaakt met WordPress. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd aan: beheer@nolb.nl.

Kaartkadaster

Alle kaarten die in Nederland zijn uitgegeven door de verenigingen worden beheerd in het kaartkadaster van de NOLB. informatie over de het kadaster is te verkrijgen via kaartkadaster@nolb.nl Het kaartkadaster wordt maandelijks geüpdatet, mits er input is. De kaartbeheerders van de verenigingen krijgen automatisch bericht.

Internationaal

De NOLB is aangesloten bij de IOF (International Orienteering Federation)