De NOLB

Oprichting NOLB

In 1982 wordt op 12 december de Nederlandse Oriënteringsloop Bond (NOLB) opgericht. In de eerste jaren opereerde de NOLB als een nationale vereniging, die oriënteringsloop wedstrijden organiseerde. Binnen deze vereniging waren diverse afdelingen actief.

In 1996 wordt op 2 mei de structuur gewijzigd en is de NOLB een overkoepelende bond geworden waarbij diverse verenigingen zijn aangesloten: deze verenigingen organiseren hun eigen wedstrijden en activiteiten.