Teams NK Relay 2016

Voor het NK relay op 26 juni 2016 zijn de teamsamenstellingen bekend. Alle verenigingen hebben meerdere teams opgegeven voor dit NK, dit jaar op de vliegbasis te Gilze-Rijen. We willen alle deelnemers er daarom nog extra op wijzen dat, voor toegang tot de basis, een geldig identiteitsbewijs verplicht is.

De teams