Geschiedenis

Geschiedenis Zweden Hellas 1920-1964 De oriënteringsloopsport vindt zijn oorsprong in Scandinavië als een militaire oefening. In 1897 werd in Noorwegen, nabij Oslo, de eerste wedstrijd georganiseerd. De eerste wedstrijd op grote schaal werd pas jaren laten, in 1918, georganiseerd in Zweden, nabij Stockholm. Deze wedstrijd werd georganiseerd onderleiding van majoor Ernst Killander. Hij was ook degene die de regels en principes van de sport verder doorontwikkelde.

In de jaren ’30 won de sport aan populariteit, met name vanwege de ontwikkeling van meer betrouwbare kompassen. In 1932 werd in Noorwegen, nabij Oslo, de eerste internationale voor Noorse en Zweedse lopers georganiseerd. In de jaren die volgende verspreidde de sport zich naar Finland, Zwitserland, de Sovjet-Unie en Hongarije. In Zweden werd in 1936 de eerste nationale bond opgericht.

Na de Tweede Wereldoorlog verspreidde de sport zich verder in Europa, Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Er ontstond behoefte aan consistentie in regelgeving en kaartstandaarden en in 1949 werd er een internationale conferentie in het Zweedse Sandviken georganiseerd waaraan 11 landen deelnamen. In de jaren ’50 begonnen de Zweden en Noren met de productie van kaarten in kleur.

In 1961 werd de Internationale Oriëntatieloop Federatie (IOF) opgericht. De oprichtende leden vertegenwoordigden Bulgarije, de DDR, Denemarken, Finland, Hongarije, Noorwegen, Tsjecho-Slowakije, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. In 1977 werd de IOF erkend door het Internationaal Olympisch Commitee (IOC).

In 1982 wordt op 12 december de Nederlandse Oriënteringsloop Bond (NOLB) opgericht. In de eerste jaren opereerde de NOLB als een nationale vereniging, die oriënteringsloop wedstrijden organiseerde. Binnen deze vereniging waren diverse afdelingen actief.

In 1996 wordt op 2 mei de structuur gewijzigd en is de NOLB een overkoepelende bond geworden waarbij diverse verenigingen zijn aangesloten: deze verenigingen organiseren hun eigen wedstrijden en activiteiten.

Naast de hardloop discipline erkend de IOF ook ski-oriëntering, mountainbike-oriëntering en trail-oriëntatering als discipline.