Doel en missie

Het doel beschrijft het bestaansrecht van de NOLB en is leidend voor alle activiteiten die de NOLB ontplooit.

 1. De NOLB stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de oriënteringsloop sport in welke verschijningsvorm dan ook.
 2. De NOLB tracht dit doel te bereiken door:
  a. het (doen) organiseren van oriënteringsloop activiteiten (in wedstrijd- en/of recreatiesport),
  b. het (doen) verkrijgen van middelen ter bevordering van de oriënteringsloop sport,
  c. verzorgen van opleidingen.
  d. voorlichting geven over de oriënteringsloop sport,
  e. het onderhouden van contacten in binnen- en buitenland, ten aanzien van de
  oriënteringsloop sport,
  f. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.