Nabeschouwing Interland 2014

Zondag jongstleden vond de jaarlijkse Interland plaats in Frankrijk te Bruay la Buissière. Voorafgaande aan de Interland kon men zaterdag al een middle distance, ter kennismaking met het terreintype, en een nacht sprint lopen.

Interland Michel van Dongen
Michel van Dongen

De Nederlandse delegatie moest het tijdens de Interland afleggen tegen de sterke afvaardiging uit 1. Engeland, 2. Vlaanderen (VVO) en 3. Wallonië (FRSO). Wel wisten we de delegatie uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen achter ons te houden.

Interland Bert Molenaar
Bert Molenaar

Uitslag
1. Engeland
2. Vlaanderen (VVO)
3. Wallonië (FRSO)
4. Ligue Nord-Pas de Calais (LNPCCO)
5. Nederland (NOLB)
6. Noordrijn-Westfalen (WTB)

Uitslag middle distance (.pdf)
Uitslag nacht sprint (.pdf)
Uitslag Interland (.pdf)
Uitslag Interland – punten overzicht (.pdf)