Interland 2017

Op zondag 2 april 2017 zal in de Belgische Ardennen in de omgeving van Herbeumont (gelegen zuidwest van Neufchateau) de jaarlijkse interland met teams van Engeland, Noord- en Zuid-Belgie, Noord-Frankrijk en Nederland plaatsvinden. Op zaterdag 1 april is er een training gepland, tevens wordt er een (eenvoudige) overnachting, een diner op zaterdag, een ontbijt op zondag en lunchpakket voor zondag aangeboden. Alleen de kosten van de interland wedstrijd worden door de NOLB betaald.
Lopers die hier aan deel willen deelnemen moeten zich voor 15 december 2016 bij de Wedstrijdcommissie (e-mail wedstrijdcommissie@nolb.nl) opgeven met vermelding van voornaam, naam, geboortedatum, EMIT-sleutelnummer (wanneer men daarover beschikt), deelname aan training op zaterdag, en of men gebruik wil maken van overnachting en of men van diner op zaterdag en ontbijt en lunch op zondag wil genieten.
Als er te veel gegadigden in een bepaalde leeftijdscategorie zijn zal de Wedstrijdcommissie aan de hand van recente wedstrijdresultaten bepalen wie Nederland bij de interland in 2017 gaat vertegenwoordigen.

Er is 1 bericht