Deelname interland 2019

Op zondag 10 maart zal in Noord-Frankrijk, tegen de Belgische grens, bij Val Joly de jaalijkse Interland met teams van Engeland, Vlaanderen, Wallonië, Noord-Frankrijk en Nederland georganiseerd worden. In het programma is vooraf, op zaterdag 9 maart, in een middle distance wedstrijd (training voor de interland) en avondwedstrijd voorzien.

Alleen de kosten van de training (de middle distance) en interland wedstrijd worden door de NOLB voor de selectie betaald. Overige kosten, zoals het diner op zaterdag, de overnachting en het ontbijt op zondag voor (gezamenlijk) 45 euro of het lunchpakket op zondag voor 6 euro zijn voor eigen kosten.

Lopers die hier aan deel willen deelnemen moeten zich uiterlijk 14 december 2018 via de wedstrijdcommissie@nolb.nl opgeven met vermelding van:

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
SI-sleutelnummer
Middle distance op zaterdag: ja/nee
Avond-OL op zaterdag: ja/nee
Diner/overnachting/ontbijt: ja/nee
Lunchpakket zondag: ja/nee

Als er te veel gegadigden in een bepaalde leeftijdscategorië voor de interland zijn zal de wedstrijdcommissie aan de hand van recente wedstrijdresultaten bepalen wie Nederland bij de interland in 2019 gaat vertegenwoordigen.

Voor meer informatie over de interland, zie hier.

Foto: Kees Geers