Bestuur

Amorfonds

Amorfonds

Het Amorfonds, door Katinka en Kees na de opheffing van Amor ingesteld, is volledig besteed. Het doel – ontwikkeling van kaarten in de Randstad – is bereikt. Met een deel…

Nieuwe reglementen

Op de ALV van 24 april 2013 zijn een aantal besluiten genomen die in de reglementen zijn verwerkt. Er is een aangepast Huishoudelijk reglement en een aangepast Wedstrijdreglement. De betreffende…