Amorfonds

Het Amorfonds, door Katinka en Kees na de opheffing van Amor ingesteld, is volledig besteed. Het doel – ontwikkeling van kaarten in de Randstad – is bereikt. Met een deel van het geld zijn drie kaarten, ‘Utrecht-centrum’, ‘Utrecht-Lunetten’ en ‘de Uithof’ gerealiseerd en inmiddels benut.
Het resterende deel is toegewezen om de kaart ‘Clingendael’ volledig te herzien en twee nieuwe kaarten, ‘Amersfoort-centrum’ en ‘Gorinchem-centrum’, te vervaardigen. Met deze laatste kaarten is de bodem van het Amorfonds bereikt. Een goede gelegenheid om Katinka en Kees namens de Nederlandse OL-gemeenschap te bedanken en de hoop uit te spreken dat veel deelnemers zullen genieten van wedstrijden op de “Amorfondskaarten”.

Namens het NOLB bestuur
Ton de Vaan, voorzitter